fredag 25 oktober 2013

spionage och dränage

vi har skapat oss ett samhällssystem som går ut på att misstänkliggöra hellre än att hjälpa, förstå och räcka ut en hand. Hur går man vidare om siktet hos makten är inställd på att finna fel? Drar man sig undan, eller försöker man fortsätta sin kamp, för barnens överlevnad, för att driften finns?

Spionprogram, socialförvaltning, utförsäkringar och utfasning som normalbegrepp, ifrågasatt aktiv dödshjälp. Vad är meningen med detta, annat än att ha rätt och fel. Tävlingar har inte med livet att göra, livet är som att virka en grytlapp. Har man tillräckligt med tråd blir grytlappen hel och fungerar som det skydd det är avsett för. Saknas tråden bränner man sig. As simple as that.

Vanligt folk - Idioter av församlingen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar