måndag 7 oktober 2013

kulturskymning

Maria Arnholm, du kan dra något gammalt över dig och ditt slugliberala parti. När konstvetenskap och humaniora, kultur och mänsklighet ses som hobbyverksamheter då behövs storsläggan för att vi som arbetar inom områdena skall slippa känna oss överkörda av dumheten själv. Vad f---n är det som händer i vårt avlånga land när kultur ses som en hobby och tänkandet blir så farligt att våra folkvalda måste dra valser för att avväpna intelligentian. Bort med dig, onda tanke. Bort med dig, du stinkande tanke som vill jämföra vår civilisation med de värsta historiska katastrofer som drabbat mänskligheten.

Jag är glad över att få tillhöra den lilla grupp människor som har fått lära av dig, Margaretha Rossholm Lagerlöf, att kunskap är oändlig, att en aldrig är färdiglärd och den oerhörda vikten av att se sammanhang över fakultetsgränser, tidsgränser och nationella gränser. MRL visade mig att politik och vetenskap är artefakter i samma grad som konsten och därför följer samma regler och lagar, behov och krav. Som artefakter skapade i en viss kultur och under en viss tid med vissa krav och behov går därför politik, vetenskap och konst hand i hand. Alla tre går att tolka som typiska för sin tid, som nödvändiga för att förstå och förklara sin samtid - skillnaden är att vissa artefakter betraktar sig själv som universella sanningar, måttstockar... och bedöms av en initierad och okritisk grupp individer med maktbegär.

Don´t let it bring you down - Neil Young

Piano koncert i D moll, K 466 - W.A Mozart  (Uchida) allegro/romance/allegro assai

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar