onsdag 16 september 2015

prekärt

stigen förbi hägerdammarna

rundorna avlöser varandra, idag och igår med stövlar efter ett par nätter med regn. Jag är nöjd med mitt stövelköp, dock kommer jag att behöva ett större par till vintern, för grova strumpor lär inte få plats trots att jag drog till med ett par 38:or. Jag fick skoskav idag, och eftersom jag ska ut och resa imorgon är detta att betrakta som sällsynt dålig timing, typiskt att jag aldrig kan inse mina begränsningar...

en diskussion på nätet handlade om valfrihet, a propos inget. Jag, som anser att den personliga valfriheten har gått överstyr idag, tycker att det har blivit en taktisk-politik åtgärd att lägga över ansvaret på individen, för att säg; slippa beskattning, kunna passa in alla planer i en ekonomisk femårsstruktur, och slippa ta ansvar för misstag och slitage. Blir du sjuk får du skylla dig själv, typ. Det beror på din livsstil, typ. Mindfulness är svaret, typ. Mer om detta här.

Det som kallas liberalism idag har små likheter med den klassiska liberalismen under Locke, och är nu strukturellt mycket mer lik den som diskuterades under upplysningstidens tidigaste år, en tanke som uppkom i panik av Hobbes/Locke och Rousseau som svar på det nya industrisamhällets nya krav på människan. Detta innebär ett samhällskontrakt på kristen grund och med en åsikt att "natur" är något som skall förvaltas och raffineras. Underförstått är vem som skall föra talan och avgöra värdet och vem som skall producera och konsumera. Den dammiga gamla ordningen ligger alltså fortfarande till grund för hur vi ser på samhällskontrakt, nationsgränser och arbetsfördelning idag. Att prekariatet är den samhällsgrupp som växer snabbast måste ses historiskt och belysas som ett problem. Och som formulerat problem skulle det kunna gå att åtgärda. Det är väl bara det, att prekariatet krävs för att dagens samhällsform skall fungera. Några måste ju stå utanför tryggheten, pengarna räcker inte till åt alla eftersom välfärdssystemet som vi lärde känna det under 1970-talet är satt ur spel, och några måste stå på kö för att lönerna skall kunna hållas låga. Taktiskt, typ...

sista myskmalvan


En annan diskussion handlade om priset på kultur och jag hakade naturligtvis på. Utgångspunkten var regeringens förslag att nästa år införa gratis inträde på flera svenska statsägda museer, och en vän skrev en inlaga i sin tidning. Clemens är alltid väldigt nyanserad, annat är det tyvärr ibland med vännerna som länkar. En annan vän, som liksom jag är konstvetare, åtog sig uppgiften att förstärka inlagan med orden; "handlingen att betala för något ställer krav på att få valuta för pengarna" och att "gratiskultur inte främjar kvalitet". Mitt svar fick handla om varför det är bra med gratisinträde på kulturarvet och att det inte enbart är Stockholm med omnejd som vill njuta av kultur, eller som har skolor med särskilda behov. Ett museibesök för en turist inbegriper flera omkostnader som slutligen gör att en fattig förälder låter kulturdelen falla i valet mellan kultur och nöjen. Dessutom tilltalas jag personligen av att låta museerna förlänga trottoaren för en tillfällig flanör. Att göra kulturen tillgänglig för alla är ett led i en demokratiseringsprocess där plånboken inte skall avgöra vem som kan vara kulturell. Dessutom skall det gemensamma kulturarvet, med våra stadsmuseer i spetsen, kunna grunda en kulturell allmänbildning hos våra barn, oavsett ursprung eller status. Skattepengar ska gå till kulturens förkovran, absolut, men vi får inte påverka besökarbredden. Alltså: ja, jag tilltalas av ministerns förslag och bejakar hennes välvilja, kalla det valfläsk eller populism.

Ja, så  mycket för denna gång. Jag umgicks naturligtvis också med andra, mer samtida tankar under promenaden. Bl.a såg jag sparvhöken och en liten beckasin som skrämdes upp alldeles vid strandkanten där hägern brukar hålla till. Korparna som sörjde den huggna skogen i förrgår hade skingrats idag och istället såg jag åtskilliga ormvråkar och glador i deras ställe. Jag förmodar att de nu hittar en mängd smågnagare där granskogen tidigare skymde marken. Det var ljust och vackert under nästan hela rundan, och vid tjärnen satte jag mig en stund för att skölja fötterna i det friska vattnet. Det är faktiskt så pass varmt ännu att jag skulle kunna ta med en handduk en dag. Till lunch blev det nyfångad, smörstekt fjällig bläcksvamp och nu bär det av mot den nya ridskolan som vi har hittat till tösen. Den ligger på cykelavstånd, så drömmen om att rida igen har fått en revival, en dag ska den bli sann. Skam den som ger sig!

och btw:

"Believe in your fucking self. Stay up all fucking night. Work outside your fucking habits. Know when to fucking speak up. Fucking collaborate. Don't fucking procastinate. Get over your fucking self. Keep fucking learning. Form follows fucking function. A computer is a lite-brite for bad fucking ideas. Find fucking inspiration everywhere. Fucking network. Educate your fucking client. Trust your fucking gut. Ask for fucking help. Make it fucking sustainable. Question fucking everything. Have a fucking concept. Learn to take some fucking criticism. Make me fucking care. Use fucking spell check. Do your fucking research. Sketch more fucking ideas. The problem contains the fucking solution. Think about all the fucking possibilities."

OKAY.


fotbild

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar