söndag 29 maj 2016

Gaia

Libellula depressa
ångest kommer ur ordet Angst som betyder rädsla och beskriver en känsla av att inte ha kontroll. Kontrollbehovet kan gälla omgivningen men framför allt handlar det om att vara rädd för självet. Hur reagerar jag i mötet, är jag i stånd att ta emot någon. Orkar jag? att viljan finns där råder det ingen tvekan om. Att subjektet förstår mig råder det ingen tvekan om heller, vi sitter i samma båt och därför finns det inget objekt.

Subjektet är på resa och hör av sig med jämna mellanrum, i olika stadier av kontroll. Ångest, lycka, eufori och lust. Att få ta del av och agera som någons subjekt är en nygammal känsla, jag pendlar mellan desamma och har emellanåt fått erfara en slags känslomässig förbindelse, det är som om jag plötsligt fick en förnimmelse och visste hur subjektet mår för stunden. Hur är det möjligt? är det ens möjligt.

Jag vandrar runt i tillvaron, har vilat ut på bryggan och somnat där till ljudet av naturen. Uppe på bryggan slår det mig efter en stund, att jag har lämnat den nivå som trollsländor, skräddare och mindre flugfän lever i, och testar en ny tillvaro. Successivt lär jag mig överskåda livet, litet grand från ovan.

Tomorrow Never Knows

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar