måndag 16 maj 2016

Etik für Allei filosofiska rummet kan man höra tre svenskar diskutera om etik är möjlig att göra gemensam för alla utifrån de gränser som finns mellan Viet och Domet. Det är som att skapa en enhet av komplexitet men diskussionen är intressant, även ur ett meta-perspektiv. Viljan finns där, och diskussionen är viktig, även om den tycks mig tragisk, eftersom samtal som rör etik och moral mer tycks mig stanna i det stängda, filosofiska rummet än ge ringar som går utanför dörrarna.

I diskussionen utgås det från antaganden och det dras logiska slutsatser, på så vis sammanförs filosofi med vetenskap, om än ganska ytligt men med tanke på omfågsbegränsningen är det ändå OK, någonstans ska vi ju börja. Samtalet hämtar mest luft ur Joshua Greenes Utilitaristiska principer, om att den enskilde människans lycka härrörs ur mängden lycka för flertalet. Greene är kognitiv i sitt tillvägagångssätt, och som sådan utgår han från ett status quo i mänskligt handlande; alltså att människor mår bra och orkar resonera sig ur problematik. Men utgångspunkten att alla människor mår tillräckligt bra för självkritiska resonemang stämmer dåligt med verkligheten. Jag skulle hävda att flertalet inte bryr sig om att resonera för att nå resultat, just för att deras kapacitet är begränsad av olika former av stress. Just detta är det springande punkten som jag skulle vilja få en fortsatt diskussion kring - varför lägger vi så mycket tid på att se det närmast uppenbara och så litet tid på det som kanske verkligen gäller, nämligen sammanhanget mellan kapacitet och viljans begränsning? De mentala gränser som känns bekväma för oss krymper påtagligt vid påtryckningar, och om vi ponerar att sådana påtryckningar sker medvetet - skulle det då inte vara lätt att påverka människor i en viss riktning? Det har gjorts förut och sker idag.

Orättvisor, hat och strikta gränsdragningar med vaktsystem och restriktiva lagar som resultat växer i omfång i samhällen där människor matas med rädsla istället för trygghet. I ett samhälle där media styrs av ekonomiska lagar, kommer snart övervikten inlägg och rapportering dra åt populism, och eftersom en nyliberal agenda gynnar försäljningssiffror visas sådant som drar bred publik istället för svårare saker att ta till sig. Hat, orättvisor och gränser istället för likhet, jämförelser och diskussioner. Tävling istället för salong. Vi fostras till handlare istället för tänkare.


Vi har, enligt slutdiskussionen, å ena sidan en automatisk och å andra sidan en autonom vilja, som för en ständig debatt mellan gränsdragningar och som utgår från en moralisk och etisk reciprocitet. Biologiskt sett skulle vi vara gynnade av samarbete över gränserna... Darwin insåg det, men fokus läggs på tävlingen eftersom den går att sälja med ett biljettpris som är jämförbar. Att titta över staketen och flodfårorna, och jämföra likheter kräver vilja och förmåga. Äger du i ett trängt läge?


Nej minsann, nu går jag ut och lyssnar på näktergalen.

och här satt en, alldeles intill mig
så nära att jag kunde se den roströda gumpen
guppa i takt med stroferna

Television - 1880 Or So


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar