tisdag 2 september 2014

tempus aurum

det är bra med avbrott. Så börjar ett anförande som jag har grunnat på under några timmars ledighet. Nu har hjärnan satt igång igen och jag känner hur stödet av vänner smälter in i mig som varmt guld.

Jag har fått ta del av den dyraste ägodel en människa har idag, deras tid. Genom att slösa sin tid på mig har vänner lyckats dra mig bort från mörkret. Med hjälp av tiden jag har fått av andra har jag kunnat bygga upp en reserv, en tidsbank. Med hjälp av denna tidsreserv har jag kunnat leva i det tillfälliga vakuum det innebär att stoppa tiden. Jag har under två veckor kunnat lämna över ansvar på hus och hem, på vanliga rutiner, på tvätt och underhåll, på matlagning och gräsklipp, på garagetak och vedtorkning. Under två veckors tid har jag haft stöd och hjälp av en person som själv inte äger något annat än tid, men som vet hur viktigt det är med samarbete. Av erfarenhet, dyrköpt sådan.

I lika mån som guld, är tiden kosmisk.
Inget är förgäves.
Tid är guld.

Katastrofsinnet kan man kalla det särskilda band man känner med en människa man omedelbart gillar, ibland kallas det personkemi, ibland kärlek. Under flera tillfällen, särskilt sedan den 1 augusti, har jag haft förmånen att anknyta till andra genom några få valda ord, gester och blickar. Insikten om katastrofsinnet sitter i sättet varpå vi lyssnar, hur vi adresserar varandra, kanske, men inte nödvändigtvis, berör varandra fysiskt. Utan prestationskrav. Katastrofsinnet märks i en genuin vilja att förstå och hjälpa, i respekten för varandras integritet och i vetskapen om att vi alla är beroende av varandra för att fungera som människor. I ordet Kultur döljer sig detta enkla: Att tillsammans odla för att skörda, värna om att det som är gott gör gott, omsorg om de minsta och glädjen över att delge värme, inspiration och styrka. Tanken är cirkulär, likt ett öppet kretslopp.

Det är en djup insikt denna, att förstå att det dyrbaraste vi har att ge varandra är av vår tid. Särskilt under en tidsålder, där många av oss tenderar att lägga över ansvaret på teknik och uppkopplingar. För att klara av avbrott, uppbrott och inbrott, utbrott, ja alla slags brott - krävs understöd i form av någons utmätta tid. I omsorgen kommer den utsatta snart att orka ta kontroll över sitt liv igen och därigenom kunna betala tillbaka. Med sin tid. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar