fredag 1 november 2013

There is No Spoon

 att åldras är som att forcera murar. Murar skapas enbart för att utmejsla skillnader och utanförskap, där sådant egentligen inte finns. Den är rik som har vänner som vet att gränser är till för att passera och se igenom och att vänskapen inte skadas av avstånd, vare sig tidsliga eller rumsliga.

Ingen murbräcka, ingen nyckel, ingen spark eller knackning. Det enda som behövs är en tanke.

Under den gångna lovveckan har hemmet kryllat av avlösande besökare som har sovit över och pratat till långt in på natten. Massor av drivmedel i form av vin, musik och god mat har garanterat goda samtal som spänt från resor, överlevnad och politiska strategier, matlagning, kärlek, företagande och tro...

Jag är stormrik.

Who In Time - Israel Nash Gripka

2 kommentarer: