lördag 20 juni 2015

midsommardag

sitter ute, i ömsom stekande het sol, ömsom täta molnband med svalkande droppar. Psch. Psch. känns det på huden, en perfekt avvägning och mättad vakans. Balans.

Nya katten utgör en liknande avvägning i mitt hem, när den ene ligger inne och samverkar genom sin blotta existens, pockar hon på uppmärksamheten här ute. Klor och mjuka tassar mellan den bara huden på magen och den uppslagna boken. Det är hennes sätt att tala om att hon behöver uppmärksamhet. Fem minuter på sin höjd och så är det över, så lägger hon sig på bordet och sträcker ut sig med magen åt himlen. Jag känner igen mig, lär mig.

Boken jag läser handlar om att leta efter plats i en relation som går ut på att reduceras till ingen. Som att sätta gränser i sumpmark, leta stabil solplats i ett midsommarsverige. Tre kvinnor med tre olika öden förenas i en gemensam tro på sin otillräcklighet och i att vara till lags. Berättelser, där kärlek handlar om att utplåna sig själv eller bli utplånad, medvetet göra sig till någons hund, flätas samman. I jakten på en perfekt tvåsamhet lägger traditioner, drömmar och förhoppningar hinder i vägen. En förödande romantik. Vägen ut från destruktionen måste ske genom en våldsam revolution. En yttre förutsättning.

Igår firade vi midsommar hos vänner. Studie i tvåsamhet på nära håll. Så olik parsamheten kan te sig när en har uppnått en viss ålder. Under samma tak samsades det stabila paret, det nygifta paret, de som är nyförälskade, paret med stor åldersskillnad, som väntar sitt första barn, hen som inte förmådde få med sig sin nya kärlek, hen som har blivit försmådd, paret som är separerade men umgås, den ensamme på jakt, och så alla barnen i olika behovsställning. En studie i svenska drömmar, så nära och så avlägsna.

Katten spinner när hon vill, lägger sig tillrätta där det känns skönt, kommer till den som ger kärlek och äter det som passar. Livet borde vara så enkelt.

OBS

Kathy Heideman - Move with Love

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar