måndag 18 juni 2018

Atlas

Länsstyrelsen Skåne har beviljat ytterligare ett projekt som innebär grävning här i Forestad. Senast var det ett stort sammanhängande alkärr som fick ge vika för Bolmentunneln. Efter 3 års skövling och tung trafik är det nu dags att gräva bland 200 år gamla stengärden med ekdungar och beteshagar, ett område som är omfattat av ett kulturmiljöprogram som Länsstyrelsen själv har utformat en gång dazumal. Grävprojektet godkändes vårvintern 2017 av såväl kultur- som naturmiljöavdelningarna efter att projektansvariga från kraftringen skickat in foton på det berörda området. Ingen från Länsstyrelsen har varit närvarande, utan man litar på projektägarnas dokumentation. På frågan om någon berörd på kultur- eller naturavdelningarna har varit här svarar man: "Det finns inga sådana resurser"...
Det sista kan jag sannerligen hålla med om, allt med Länsstyrelsens goda minne.

Marken är billig, och kabeln, "ja den ska hålla minst lika länge som området är gammalt" (wow, över två hundra år!), säger projektansvarig på AKEA, från ett nedrullat fönster på sin vita Ford Atlas.


P.S. avvärjde nyss grävmaskinerna här utanför, deras enda, enkla förhållningsregel var att inte börja grävningarna förrän 17 juli p.g.a. häckningen. En platschef kom dock tillbaka med uppgiften, att Länsstyrelsen har godkänt avverkning på skogssidan om vägen, men inte på fältsidan. Logik, någon?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar