torsdag 28 januari 2016

something rotten


En asylpolitik som kräver kroppsvisitering av polis är oetisk i ordets rätta benämning, oavsett hur mycket etik vi vill lägga in i debatten. Vari ligger logiken? att kroppsvisitera en människa på flykt och förmoda att en fotflykting flyr av ekonomiska skäl är inget mindre än skrämseltaktik från Danmarks sida. För om man verkligen vill att en människa ska klara sig på egen hand ska man inte plocka bort hennes sista möjlighet att betala brödet ur egen ficka.

Logiken är tydlig, man vill inte hjälpa människor i nöd. När politik har nått en punkt där det inte längre är omöjligt att visa sig cyniskt beräknande och där det även räknas som logiskt att efterlikna tidigare fascistiska regimers taktik, då krävs större förändringar än omval.

Politik handlar om att skydda gränser och gränser är fiktiva. Gränser går att flytta om det skulle behövas... En måste inte vara filosof eller historiker för att begripa att asylpolitik handlar om makt över egendomar och i sista hand om människovärden. Ett sådant spel går jag inte med på som människa, oavsett vad etikexperter som Ann Heberlein anser.


"Makten korrumperar - det är ett mänskligt fenomen som ingalunda är partipolitiskt bundet. En regering, av vilket slag eller vilken färg det vara må, som alltför länge har haft makten borde för sin egen hygiens skull träda tillbaka en tid och tänka efter."
Astrid Lindgren 


ETC; Roya Hakimnia - Jag tänker inte kalla dig rasist Heberlein, bara osolidarisk.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar