måndag 23 april 2018

Mind over Matter
Jag läser och funderar, vandrar och tänker, trädgårdsarbetar och grubblar, tvättar och reflekterar, och diskar och begrundar. Till skillnad från många belackare tror jag att allehanda problem beror på att vi lägger alldeles för litet tid på att tänka, och på tok för mycket tid på att agera. Det är något med orden Handlingskraft och Resultat som gör att de fullständigt dominerar alla diskussioner som har med värde att göra.


När marknaden styr blir Yoga, mindfulness, meditation, själslighet, religion, filosofi, känsla, skönhet, kultur och psykologi effektiva verktyg till att göra mänskliga uttryck till tillgängliga råvaror. Och eftersom vi mäter skogen, vattnet, luften och hela den omgivande naturen efter samma värdeskala, är det den synliga världen vi talar om. Nu är detta ingen ny företeelse, inte alls. Alltsedan människan lärde sig hantera verktyg och därigenom kunde domptera terrängen och den omgivande verkligheten, har vi sett nyttoaspekten i handlingskraften. Däremot har mängden utnyttjat material aldrig varit så omfattande, och likaså har hastigheten i hur vi har lärt oss utnyttja naturen som tillgång, aldrig varit så rasande. Det är som när vi satt i en sandlåda; somliga är passiva, somliga tar kommando och resultatet av det som skapas är helt beroende på vem som befinner sig däri.

Bonniers Kokbok 1960-2010 ur En Husmoders Död - Sara Danius 
Avicii: True Stories
Keystone Pipeline leaks - CNNInga kommentarer:

Skicka en kommentar