måndag 12 februari 2018

raljerar, med örat mot marken

Det blåser snålt nu. Från vänster påkallas en motion om jämlikhet som skall erhållas genom enkäter med riktade frågor till anonyma personer i utvalda samhällsgrupper. Om det verkligen är jämlikhet man vill uppnå, och inte bara politisk opinion, vore det inte mycket modernare och intelligentare att som s.k. "arbetarparti" se till de ekonomiska och sociala orsakerna och utreda dem först? Att peka finger på skapade samhällsgrupper är alltid farligt. Att tro att man kan få jämlikhet genom att poängtera olikheter är korkat. Ovanifrånperspektiv och skrivbordsgrupperingar är omoderna.
Jag är inte det minsta förvånad över att man från nyliberalt håll nu välkomnar motionen med öppna armar. Måtte förslaget vissna och dö, men nu har vi baxat det ända hit.

Bensinbolag och banker slår sig samman för att "säkra intäkter gentemot bedragare". När du tankar med kort reserveras 1.500 SEK som du får tillbaka när banken och bolaget tycker att det passar. Summan kan tyckas försumlig för somliga, för andra kan det vara frågan om en halv månads levebröd som kanske inte erhålls förrän efter 4 dagar. Frågan är vem som blir bedragen.

Svensk skog är överavverkad skriver David van der Spoel och Johan Moberg i UNT. Skogsavverkningen har aldrig varit så tekniskt utvecklad, eller (och därför) vinstberoende, som idag. Så länge ekonomiska värden står överst på agendan kommer riksdags- och regeringsbesluten handla därefter. Så länge det enbart är ideella föreningar som kämpar för en hållbar framtid, och längre än en mandatperiod, är kampen haltande. Inga argument biter mot lomhörda plånböcker, inte ens djuplodande forskning eller bevisande resultat. Om mark går att sälja med vinst, då säljs den oavsett vilka argument som framhålls, och oavsett anledning. Faktaresistensen har smugit sig in i maktens korridorer. Långsiktighet har blivit ett skällsord.


"Nyheter för de nyaste moderaterna: ingen människa är lönsam. Ändamålet med vår existens - födelse, barndom, kärlek, smärta, flykt, trygghet, åldrande och död - är inte heller ekonomisk lönsamhet. Det finns andra värden. Jag förstår om det kommer som en chock, i den mån ni ens förmår ta in det. Era stackare. Det är så mycket i tillvaron ni går miste om. Jag raljerar inte. Jag tycker ärligt synd om er."
Maria Küchen Inga kommentarer:

Skicka en kommentar