torsdag 5 oktober 2017

Mollymawk

"The Life Line" Winslow Homer, 1884
En svartbrynad albatross har siktats i Skälderviken och tankarna svävar iväg. Med ett vingspann som överstiger en knölsvans, och ett flygsätt som mer påminner om segel på ett fartyg än fåglars normala flaxande, är det inte underligt att den har skapat mimetiska bilder hos oss människor genom alla tider, oftast har dessa omen varit förknippade med hoppet om en ljusare framtid. Under vingarnas tysta skugga kan vi välja om det förebådar ett väl eller ve.

Att som sjöman ute på öppet hav plötsligt se tecken på liv ställer existensen på sin spets. Albatrossen tjänade som mat för både kropp och själ, äggen gick att förtära för att överleva dagen, och i vingarnas flykt färdades drömmarna mot det som en sjöfarare längtade efter mer än något; räddning, en stilla hamn och en varm famn. Dessa utgjorde, och utgör, tillsammans grundvalen för en mänsklig tillvaro.

Att betrakta något underifrån, i starkt motljus, är en av modernismens svåraste tankenötter. Antingen du väljer attack eller försvar, så sker något i ditt inre som gör att du måste ta ställning. Romantikern säger: låt gå, du kan ändå inte göra så mycket åt det stora hela. Det är i detaljerna djävulen sitter. Livet är större än så. Släpp taget! Medan realisten menar: Återgå till konsensus. Se till detaljerna. Spana efter bevis. Greppa världen! Men oavsett metod och infallsvinkel är vi hänvisade till våra sinnen och fantasin sätter gränser för vad vi förstår.  Utan den svepande humanistiska fantasin skulle vi aldrig våga oss utanför boxen, och utan naturvetenskapsnörderiet skulle boxen inte finnas.

Att hantera livet handlar om tillvägagångssätt och metod, och om vår förmåga att hantera intryck och omformulera dem i ord eller bild. Ibland är vi tvungna att gå i romantisk reträtt för att överleva. Just nu räcker det för mig att veta att albatrossen flyger i närheten och jag har full tillit till den människa som har givit sig ut för att dokumentera fågeln i ruskvädret. Jag tackar ödmjukt och begraver mig i Coleridge, Pink Floyd och i konsten.

Echoes - Pink Floyd 

Albatross Island, musik av Albinoni, Op 9, no2 för trumpetInga kommentarer:

Skicka en kommentar