söndag 28 februari 2016

stjärnstoff


jag har gjort en lista. Det är sådant man gör när man börjar bli till åren. Listan är precis så banal som listor ska vara och handlar om killar. Jag är uppe i ett ansenligt antal och kan därför dra paralleller och göra jämförelser mellan punkterna. Mönster uppstår och sådant är alltid litet spännande.

Trenden pekar just nu mot en dystopisk vision där män i min egen generation tenderar att förväxla sex med porr i ökande skala, alltså i takt med den stigande åldern. Klart att man undrar litet över den utvecklingen. Är det regionalt? knappast. Är det tendentiöst? klart, men säg den bloggare som inte är det.

En jämförelse handlar om just ålder, och särskilt om identifikation med ålder. Om ökande ålder jämställs med ökande makt blir det lätt så, att en vuxen världsbild innebär en top-vision-syn. Du stävar mot dominans men där uppifrån är du ensam och ensamhet är styrka, eller hur var det nu? Makt tar man, man skänker inget förgäves och känslor är tecken på svaghet.

Det är inte heller svårt att dra större paralleller, som med samhället i övrigt. Se på mängden chefer som bossar andra istället för att leda dem och vars liv går ut på att samla jämförbart material för att skryta med. Det ska vara stora mängder av material och helst med tydliga etiketter som går att känna igen, det är en regel som gäller för all materia. Och det talas om att vinna eller försvinna.

Kan man se på sex som materia. Jo, genom att skapa en marknad har ett behov och en skön känsla blivit en stapelvara med marknadsvärde. Industrin kallas porr och har egentligen väldigt litet med sex att göra. Sex handlar om drömmar, porr om att sälja drömmar. Och ur ett genusperspektiv är de där drömmarna väldigt skeva. Kolla bara hur kameran fokuserar, vem är det betraktaren ska känna igen sig hos, är det givaren eller mottagaren, denna binära "självklarhet" som enbart finns där för att industrin ska kunna ta betalt. Clickbait. Just sayin.

När sex handlar om makt går det att förstå varför fascinationen för porr florerar bland vuxna. Dominans och maktlekar är ett sätt att kompensera, dels för bristen på prestanda, men även för en bristande självkänsla. Att jämföra den andre med dig själv och tro att era behov är lika kallas narcissism och har inget med kärlek att göra. Det är en sorglig utveckling, men möjlig att förstå ur ett historiskt perspektiv. Äldre män som söker sig till yngre partners är en klassisk bild på makt och ses ofta som "naturlig" av tradition, däremot är den omvända bilden av äldre kvinnor och yngre män behäftad med skam och skuld. Varför? kanske för att mången mans mardröm är att behöva bli jämförd med en jämställd. Kanske därför att libido underförstås som manlig makt och därför har uttryckts av män genom termer som penisavund, svärd och sår och andra tarvligheter.

Kvinnors libido talas det helst inte om över huvud taget, och om det gör det hamnar texterna alltid bland ytterligheter som enkelt förpassas som avarter och läckra undantag. Kvinnor med sexuell erfarenhet ses som marknadsrivaler av män, en rivalitet som för med sig en kamp om makt. Synliggjord blir hon Domina, annars negligeras hon, i värsta fall förnedras hon. Att behöva bli jämförd i stamina och prestation är inte bra för marknaden, därav dominansfaktorn. Obalans sker genom att ta bort den ena partens möjlighet och rättighet att njuta. Den misogynitet som uppstår har för uppgift att tudela och skapa motstående läger. Sex har plötsligt blivit en tävling i prestation mellan två motpoler där en part kallas givare och den andre mottagare.

Alla former av tävlingar handlar om jämförelser mellan symboler och har inte något som helst med magin som sker intimt mellan två personer att göra. När sex är bra kan olika personer bli stjärnestoft och förenas med universum, inse sammanhang och meningen med livet. I verkligheten handlar sexlivet om att förenas, på köttmarknaden om att söndra och härska. Det är en enorm skillnad.

När sex har blivit ett samlande, en tävling och en mani och du har glömt bort den inledande driften, passionen och känslan av att kärlek är något du får när du ger - då är det verkligen synd om människan. Ät gärna av äpplet, men vet att du förlorar oskulden för alltid.


John Cooper Clarke - I Wanna Be Yours

All Them Witches - Charlie WilliamsInga kommentarer:

Skicka en kommentar