måndag 26 juni 2017

Maria Braun vs. Gregor Samsa

Maikäfer Flieg, Dein Vater ist im Krieg. Deine Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist Ausgebrannt. Maikäfer Flieg...

Så lyder en barnramsa jag brukade sjunga som barn. På den tiden förstod jag inte den vuxna och sotsvarta innebörden, och det var idag när jag tittade på Maria Brauns äktenskap som det gick upp för mig, vad det innebär att leva. Maria Braun gestaltas av Hanna Schygulla, städigt denna Hanna Schygulla... visar att livet går ut på att vara god och tänka gott, och att moral är något skolat, inlärt och överflödigt som med tiden ersätter den naturgivna, naiva egenskapen godhet. När ekonomiska och materiella värden ersätter den plats där de humanitära borde bo, blir människan egocentrisk, gemen och sniken. Hänvisade till andliga värden skulle vi i första hand ta hand om den vi älskar och vara ärliga och raka mot alla andra. Som vuxen är människan korrupt. Vi, liksom de samhällen vi skapar, blir dummare med åren.

Barnramsan från ett krigshärjat Tyskland påminde mig om att människor är lättlurade, snikna och egocentriska, och att det krävs ett mycket litet barnhjärta eller ett katastrofläge för att förstå att livet handlar om att samsas. Inte bli som den förslavade Herr Samsa, vars hela tillvaro gick ut på att driva ekorrhjulet runt, runt.

När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande i sängen förvandlad till en jättelik insekt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar