torsdag 13 mars 2014

qué

vad är det man får höra i riksradio idag? hörde jag rätt i att man beskyller invandrare för de dåliga nationella resultaten i historia och jämför resultaten med resultaten i geografi, för att förtydliga och ge legitimitet åt påståendet? hörde jag rätt i att man i Sollentuna strax skall tvångsavhysa människor som saknar tillgång till språket, juridiken, pengarna eller yttranderätten? Jag hoppas att jag fortfarande sover. Jag hoppas att fler därute förstår att de "vetenskapliga" rön vi får matade oss spär på främlingsfientlighet och minskar förståelse, tolerans och värme. Historia kräver en helt annan inlärningsprocess än geografi och går inte att lära sig utan bredd, erfarenhet eller inlevelse. Där ligger problemet, inte i antalet invandrare. Konsekvensen kan bli att fler människor kommer att tycka att det är helt rätt att avhysa sjuka romska kvinnor med tio barn, eftersom det strider mot en svensk tradition. Säg att jag hörde fel.

1 kommentar: